Hỗ trợ mua hàng

Support 1: Kinh doanh 1
Hotline: 0975.884.009

Support 2: Kinh doanh 2
Hotline: 0985.120.759

Cách khôi phục mật khẩu đầu Dahua nhanh nhất, bạn đang bị mất mật khẩu đầu ghi hình dahua, hãy làm theo cách đơn giản này.

Thông tin DVR Dahua

-  Device port : 80,3777,3778.

-  Mobile App: gDMSS lite, gDMSS HD lite  (trên androi).

                         iDMSS lite, iDMSS Plus  (trên IOS)  

-  Giao diện Web: Web Services.

Hãy login với user name: 888888  và password: 888888. Sau đó đổi ngày của đầu ghi sang ngày 30/11/2019 lúc 14h15. Sau đó logout ra rồi login lại với user admin vàpassword là 506360.

 

Hotline: 0975.884.009 Top

1
1
1