Hỗ trợ mua hàng

Support 1: Kinh doanh 1
Hotline: 0975.884.009

Support 2: Kinh doanh 2
Hotline: 0985.120.759

Ổ cứng HDD

Ổ cứng WD Purple 6TB

Ổ cứng WD Purple 6TB

Giá: 5.900.000 VND
Ổ cứng WD Purple 2TB

Ổ cứng WD Purple 2TB

Giá: 1.800.000 VND
Ổ cứng WD Purple 1TB

Ổ cứng WD Purple 1TB

Giá: 1.300.000 VND
Ổ cứng WD 250G BLUE

Ổ cứng WD 250G BLUE

Giá: 550.000 VND
Ổ cứng WD 160G BLUE

Ổ cứng WD 160G BLUE

Giá: 350.000 VND
Ổ cứng Seagate HDD 4TB

Ổ cứng Seagate HDD 4TB

Giá: 3.500.000 VND
Ổ cứng Seagate HDD 3TB

Ổ cứng Seagate HDD 3TB

Giá: 2.500.000 VND
Ổ cứng Seagate HDD 2TB

Ổ cứng Seagate HDD 2TB

Giá: 1.800.000 VND
Ổ cứng Seagate 1TB

Ổ cứng Seagate 1TB

Giá: 1.200.000 VND
Hotline: 0975.884.009 Top

1
1
1